مدیران آموزشی

 • واحد برادران و آنلاین
 • نیما هاشمیان فر
 • آدرس: بولوار خیام خیام جنوبی بین خیام 4 و 6 پلاک 12
 • تلفن تماس: 05137639247

 • واحد خواهران 1:
 • مرجان برادران
 • آدرس: بولوار ملک آباد نبش ملک آباد 27( خیابان گویا) پلاک 371
 • تلفن تماس: 05136145180

 • واحد خواهران 2:
 • مرجان برادران
 • آدرس: بولوار وکیل آباد بین وکیل آباد 35 و 37
 • تلفن تماس: 05138914834

 • واحد کودک و نوجوان:
 • سلیمه صالحی
 • آدرس: بولوار پیروزی نبش پیروزی 62
 • تلفن تماس: 05138664486

 • واحد سبزوار:
 • مریم بهروزی فر
 • آدرس: خیابان مطهری چهار راه سونالوکس خیابان ارم پلاک 81
 • تلفن تماس: 05144229956