شرایط احراز شغل

  • میزان تحصیلات: حداقل مدرک دیپلم .
  • سن: حداقل 20 و حداکثر 35 سال.
  • حداقل سطح زبان 201 (Elementary) و تعهد برای ادامه تحصیل تا سطح 406 .(Upper-intermediate)
  • تجربه : اولیت با متقاضیانی است که در مشاغل پیشین خود مستقیماً با مشتریان در ارتباطات بوده اند .
  • عدم استعمال هر گونه مواد مخدر و دخانیات.
  • عدم سوء پیشینه .
  • داشتن سلامت کامل جسمی / روحی .
  • آشنایی با نرم افزار های office و Adobe connect
  • داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان