الگوهای کلاسی سفیر گفتمان خراسان رضوی

کلاس زبان فشرده (Intensive Courses) کلاس زبان فشرده آموزش زبان انگلیسی سه روز در هفته زوج و یا فرد و در دو جلسه‌ی نود دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و هر ترم در سه هفته به پایان می‌رسد. این دوره‌ها مناسب افرادی هستند که:
 • قصد دارند در مدت زمان کوتاهی زبان انگلیسی را یاد بگیرند.
 • زمان کافی برای حضور در کلاس و مطالعه بیشتر در خارج از کلاس دارند
 • میخواهند مدت زمان بیشتری در ارتباط با زبان انگلیسی قرار گیرند
میزان پیشرفت در این دوره‌ها به نسبت سایر انواع کلاس‌ها بیشتر بوده و راندمان کلاسی بالا است.

برای مشاهده تقویم آموزشی کلاس‌های فشرده سفیر کلیک کنید.

کلاس زبان ترمیک آموزش زبان انگلیسی سه روز در هفته زوج و یا فرد و هر روز یک جلسه نود دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و ترم در پنج هفته به پایان می‌رسد. این دوره‌ها مناسب افرادی هستند که:
 • قصد دارند زبان انگلیسی را در مدت زمان طولانی‌تر و با سرعت مناسب یاد بگیرند.
 • مشغول درس مدرسه و دانشگاه بوده و فرصت مطالعه حجم مطالب کمتری را دارند.
 • مدت زمان طولانی در کلاس برایشان خسته کننده است.
میزان پیشرفت در این دوره‌ها مناسب بوده و اگر با مطالعه مطالب خارج از کلاس همراه باشد، یادگیری عمیق‌تری اتفاق خواهد افتاد.

برای مشاهده تقویم آموزشی کلاس‌های فشرده سفیر کلیک کنید.

کلاس زبان دو روز در هفته فشرده، در روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح و یا بعد از ظهر به ‌صورت سه جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و هر ترم در سه هفته به پایان می‌رسد. این دوره‌ها مناسب افرادی هستند که:
 • قصد دارند زبان انگلیسی را در مدت زمان طولانی‌تر و با سرعت مناسب یاد بگیرند.
 • مشغول درس مدرسه و دانشگاه بوده و فرصت مطالعه حجم مطالب کمتری را دارند.
 • ترجیح می‌دهند روزهای پنجشنبه کلاس نداشته باشند.

میزان پیشرفت در این دوره‌ها خوب بوده و شرکت‌کنندگان لازم است پس از اتمام کلاس در روز سه شنبه، مطالعه کافی در مورد مطالب ارائه شده در طول هفته تا شروع کلاس بعدی را داشته باشند.

برای مشاهده تقویم آموزشی کلاس‌های فشرده سفیر کلیک کنید.

کلاس‌های دو روز در هفته ترمیک، در روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح و یا بعد از ظهر به صورت دو جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و هر ترم در چهار هفته به پایان می‌رسد. این دوره‌ها مناسب افرادی هستند که:
 • قصد دارند در مدت زمان کوتاهی زبان انگلیسی را یاد بگیرند.
 • زمان کافی برای مطالعه بیشتر خارج از کلاس دارند.
 • ترجیح می‌دهند روزهای پنجشنبه کلاس نداشته باشند.
میزان پیشرفت در این دوره‌ها مناسب بوده و شرکت‌کنندگان لازم است پس از اتمام کلاس در روز سه‌شنبه، مطالعه کافی در مورد مطالب ارائه شده در طول هفته تا شروع کلاس بعدی را داشته باشند.

برای مشاهده تقویم آموزشی کلاس‌های فشرده سفیر کلیک کنید.

کلاس‌های یک روز در هفته آموزش زبان انگلیسی، پنجشنبه‌ها و یا جمعه‌ها صبح و یا بعد از ظهر به صورت سه جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شوند و هر ترم در پنج هفته به پایان می‌رسد. این دوره‌ها مناسب افرادی هستند که:
 • در طول هفته زمان کافی برای شرکت در کلاس‌های ترمیک را ندارند.
شاغلین، دانشجویان و دانش آموزان معمولا از این نوع کلاس‌ها استقبال زیادی می‌کنند. شرکت‌کنندگان در این نوع از کلاس‌ها برای یادگیری و پیشرفت لازم است در طول هفته با مطالعه و تمرین خارج از کلاس خود را با زبان انگلیسی در تماس نگاه داشته و به مرور نکات تدریس شده در کلاس بپردازند.

برای مشاهده تقویم آموزشی کلاس‌های فشرده سفیر کلیک کنید.