سیستم های آموزشی

سفیر، راهکارهای آموزشی متنوعی را برای تمامی گروه ها ارائه می دهد

کودک و خردسال

دوره آموزشی کودکان مخصوص رده سنی 7 تا 12 سال

نوجوان

دوره آموزشی نوجوانان مخصوص رده سنی 12 تا 16 سال .

بزرگسال

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 16 سال به بالا

برون سازمانی

ویژه گروه های دارای پیشینه یکسان.

IELTS

دوره های آمادگی برای آزمون IELTS

ارتباط با سفیر

سفیر خیام (برادران)

آدرس: مشهد، بلوار خیام، نبش خیام 4

تلفن: 37629858 - 37619236

سفیر ملک آباد (خواهران)

آدرس: مشهد، بلوار ملک آباد، نبش گویا

تلفن: 36041105 - 36045104

سفیر وکیل آباد (خواهران)

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بین 35 و 37

تلفن: 38914831-4

سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان)

آدرس: مشهد بولوار پیروزی نبش پیروزی 62

تلفن: 38925580

سفیر سبزوار (خواهران)

آدرس: سبزوار، چهارراه سونا لوکس

تلفن: 44229956-8