کارشناسان اداری

 • واحد برادران و آنلاین
 • هدی خیاط
 • آدرس: بولوار خیام خیام جنوبی بین خیام 4 و 6 پلاک 12
 • تلفن تماس: 05137619236

 • واحد خواهران 1:
 • نفیسه نیازی
 • آدرس: بولوار ملک آباد نبش ملک آباد 27( خیابان گویا) پلاک 371
 • تلفن تماس: 05136145183

 • واحد خواهران 2:
 • مژده همایونی
 • آدرس: بولوار وکیل آباد بین وکیل آباد 35 و 37
 • تلفن تماس: 05138914830

 • واحد کودک و نوجوان:
 • مرضیه یعقوبی
 • آدرس: بولوار پیروزی نبش پیروزی 62
 • تلفن تماس: 05138925580

 • واحد سبزوار:
 • محبوبه گلرخ
 • آدرس: خیابان مطهری چهار راه سونالوکس خیابان ارم پلاک 81
 • نلفن تماس: 05144229956