(WORKSHOPS) کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی به معنی یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت درباره موضوعی خاص است. به عبارت دیگر کلمه ورکشاپ به معنای یک برنامه آموزشی معمولاً فشرده است که با حضور گروه کوچکی از افراد تشکیل می‌شود و متمرکز بر آموزش تکنیک‌ها، اصول و مهارت‌ ها در یک زمینه تخصصی است. آکادمی زبان سفیر گفتمان خراسان رضوی در طول ترم های آموزشی علاوه بر کلاسهای ارائه شده در هر ترم، کارگاه های آموزشی متفاوت و متنوعی را برای زبان آموزان برگزار می نماید. این کارگاه ها در جهت تقویت و مرور مطالب تدریس شده و پیشرفت مهارت های زبان انگلیسی برنامه ریزی می شوند و فرصت مناسبی برای ارزیابی دانش زبانی زبان آموزان هستند. از جمله کارگاه های برگزار شده می توان به کارگاه های مکالمه موضوعی، کارگاه های مهارت نوشتن و یا شنیدن و یا کارگاه های درک مطلب اشاره کرد. این دوره کارگاه ها متناسب با سن و سطوح زبانی زبان آموزان و با بررسی نیاز آنها برنامه ریزی شده و توسط اساتید مجرب برگزار می شوند .

زبان آموزان می توانند با شرکت در این دوره ها، علاوه بر مرور مطالب سطوح پیشین خود به افزایش دانش زبانی خود در زمینه های مختلف بپردازند. مهم ترین نکته در مورد کارگاه آموزشی، امکان استفاده از دانش زبانی خود با محوریت مشخص و محک زدن خود در کنار فرآیند یادگیری است.