واحد های سفیر

  • واحد برادران و آنلاین آدرس: بولوار خیام خیام جنوبی بین خیام 4 و 6 پلاک 12 تلفن تماس: 05137619236
  • واحد خواهران 1: آدرس: بولوار ملک آباد نبش ملک آباد 27( خیابان گویا) پلاک 371 تلفن تماس: 05136045104
  • واحد خواهران 2: آدرس: بولوار وکیل آباد بین وکیل آباد 35 و 37 تلفن تماس: 05138914832
  • واحد کودک و نوجوان: آدرس: بولوار پیروزی نبش پیروزی 62 تلفن تماس: 05138925580
  • واحد سبزوار: آدرس: خیابان مطهری چهار راه سونالوکس خیابان ارم پلاک 81 تلفن تماس: 05144229956