دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که رویای مدرس زبان انگلیسی شدن را در سر می پرورانید، از شما دعوت می کنیم که مسیر رسیدن به این هدف را در دوره های ( Teacher Training Course) یا به اختصار TTC در سفیر دنبال کنید. دوره TTC برای جذب و استخدام مدرس زبان انگلیسی، چه برای آن دسته از افرادی که تجربه قبلی دارند و چه متقضیان کم تجربه تر طراحی شده است، که بتوانند با شرکت در این دوره، امادگی و مهارت لازم برای تدریس را کسب نمایند. دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی، یک دوره ارزیابی مداوم است، بدین صورت که شرکت کنندگان در تمام طول دوره، به صورت مداوم موردارزیابی و سنجش قرار میگیرند و بعد از با موفقیت به پایان رساندن دوره، میتوانند مدرک TTC را دریافت کنند. شرکت در این دوره ها، متقاضیان را قادر می سازد تا با اصول اموزش موثر اشنا شوند و با یادگیری طیف وسیعی از مهارت های نظری و عملی بتوانند توانایی خود را در پروسه اموزش به زبان اموزان بزرگسال پرورش دهند.